Välkommen till
SVEAHEM Gävle

SVEAHEM är ett familjeägt fastighetsbolag med erfarenhet av hyresfastigheter sedan 1991. SVEAHEM äger och förvaltar egna fastigheter som innehåller både bostäder och olika typer av Iokaler. Trygghet, trivsel och Iångsiktighet är några Iedord som SVEAHEM försöker sträva mot i verksamheten. Vi satsar långsiktigt på våra kundrelationer och vår förvaltning av fastigheterna.

I Gävle har SVEAHEM bostadshyreshus på Söder i centralt i staden. Det är mindre bostadslägenheter ( 1RoKv ) som är lämpliga som första bostad, studentlägenhet eller övernattningsboende.

Kontakta oss

Förnärvarande har vi fullt uthyrt men lämna gärna en intresseanmälan