Välkommen till SVEAHEM Gävle-Sandviken

SVEAHEM är ett familjeägt fastighetsbolag med erfarenhet av hyresfastigheter sedan 1991. SVEAHEM äger och förvaltar egna fastigheter som innehåller både bostäder och olika typer av Iokaler. Trygghet, trivsel och Iångsiktighet är några Iedord som SVEAHEM försöker sträva mot i verksamheten. Vi satsar långsiktigt på våra kundrelationer och vår förvaltning av fastigheterna.

SVEAHEM har för närvarande inga fastigheter i Gävle och Sandviken.